fbpx

אפליקציית

״שיטת שריתי סקויאר״

לחיות במציאות של מוח מאומן

רשימת פחדים של העפעוף

תזכורת לעבודה עם רשימה זאת:

זימון סקאלה ״רשימת פחדים של העפעוף״, בין המספרים 1-45.

ואז בקשה לעפעוף על מספר ״הפחד של העפעוף״.

זימון ״הפחד של העפעוף״, ע״י אמירת המספר שלו ושם הפחד ואז טיפול ב״פחד״ עצמו ע״י: שושלת אורך + שושלת רוחב + ציר הזמן.

סבבים נוספים וטיפול ב״ממצאים״, כך עד שאין עפעוף.

זימון ״פחדים קשורים לנושא״ ואנ״ט שלהם.

זימון ״פחדים של סוף טיפול״ ואנ״ט שלהם.

זכרו לסיים עם נוהל סיום טיפול.

זכרו!

סבב ראשון, נותן לכם מידע על מה שמוכן לעלות ״עכשיו״, בשלב זה.

לאחר טיפול ב״ממצא״, חזרו לסבב נוסף וכן הלאה, עד שאין עפעוף בכלל...

אני מאמינה בך!

שריתי