fbpx

אפליקציית

״שיטת שריתי סקויאר״

לחיות במציאות של מוח מאומן

תכנות מושגים לטופס הטיפולים השלם

תזכורת לעבודה עם רשימה זאת:

זימון ״סקאלת רשימת המושגים״ לפי מספר המושגים בין 1-7.

בקשה לעפעוף על ״מספר המושג״ מתוך הרשימה, עם בקשה:

״תכנות/תכנות מחדש של מושג בשימוש בטופס הטיפולים השלם״

(או, אם יש נושא ספציפי, לשנות ניסוח, מה מטרת התכנות)

חזרה על התכנות שלוש פעמים אחרי כניסה ל״תדר״ מתוך גש״א מוח מאומן…

סבבים נוספים ותכנות ב״ממצאים״, כך עד שאין עפעוף.

זימון ״פחדים קשורים לנושא״ ואנ״ט שלהם.

זימון ״פחדים של סוף טיפול״ ואנ״ט שלהם.

זכרו לסיים עם נוהל סיום טיפול.

זכרו!

סבב ראשון, נותן לכם מידע על מה שמוכן לעלות ״עכשיו״, בשלב זה.

לאחר טיפול ב״ממצא״, חזרו לסבב נוסף וכן הלאה, עד שאין עפעוף בכלל...

אני מאמינה בך!

שריתי