fbpx

אפליקציית

״שיטת שריתי סקויאר״

לחיות במציאות של מוח מאומן

מגנוט מציאות

תזכורת לעבודה עם רשימה זאת:

זימון ״סקאלת מגנוט מציאות״ לפי מספר הכלים בין 1-11.

בקשה לעפעוף על ״מספר הכלי״ מתוך הרשימה, עם בקשה:

״אני מבקש/ת לקבל עפעוף על מספר השלב בו אני רוצה לטפל על מנת ליצור מגנוט מציאות חלום שלי – תודה!״

(או, אם יש נושא ספציפי, לשנות ניסוח, מה מטרת הכלי)

טיפול בשלב שעפעף…

סבבים נוספים וטיפול ב״ממצאים״, כך עד שאין עפעוף.

זימון ״פחדים קשורים לנושא״ ואנ״ט שלהם.

זימון ״פחדים של סוף טיפול״ ואנ״ט שלהם.

זכרו לסיים עם נוהל סיום טיפול.

זכרו!

סבב ראשון, נותן לכם מידע על מה שמוכן לעלות ״עכשיו״, בשלב זה.

לאחר טיפול ב״ממצא״, חזרו לסבב נוסף וכן הלאה, עד שאין עפעוף בכלל...

אני מאמינה בך!

שריתי