fbpx

אפליקציית

״שיטת שריתי סקויאר״

לחיות במציאות של מוח מאומן

טופס הטיפולים השלם

תזכורת לעבודה עם רשימה זאת:

זימון ״סקאלת שלבי טופס הטיפולים השלם״ בין המספרים 1-5.

בקשה לעפעוף על ״מספר השלב״ מתוך הרשימה, עם בקשה:

״שלב בטופס הטיפולים להתמקדות וטיפול בו״

טיפול בשלב שעפעף…

סבבים נוספים וטיפול ב״ממצאים״, כך עד שאין עפעוף.

זימון ״פחדים קשורים לנושא״ ואנ״ט שלהם.

זימון ״פחדים של סוף טיפול״ ואנ״ט שלהם.

זכרו לסיים עם נוהל סיום טיפול.

זכרו!

סבב ראשון, נותן לכם מידע על מה שמוכן לעלות ״עכשיו״, בשלב זה.

לאחר טיפול ב״ממצא״, חזרו לסבב נוסף וכן הלאה, עד שאין עפעוף בכלל...

אני מאמינה בך!

שריתי