fbpx

כשאנרגיה פוגשת את המוח

סיפור אהבה מתחיל!

קורס מנטורים

ממשיכי הדרך ב״שיטה״

לחיות במציאות של מוח מאומן

נכתב בלשון נקבה, מופנה גם לגברים שביננו...

קורס ממשיכי הדרך ב״שיטה״

מיועד למסיימי ״המסע״, על כל השלבים שלו, בלבד!

המטרה: פתיחת ״מרחבי לימוד בשיטה״ ב״מסלול המומלץ״, כך ברחבי הארץ והעולם

פתיחת עוד ועוד ״מרחבי למידה בשיטה״, בפיקוח ״מנטורים״ שהוכשרו על ידי שריתי סקויאר, מפתחת השיטה, כך שהחזון להגיע לכל מקום ולהפיץ את דרך החיים של ״מציאות עם מוח מאומן״, ימומש בהצלחה מירבית.

בקורס המנטורים לומדים איך להיות ״מנטורים בשיטה״, מקבלים את ״המסע״, כאריזה לשיווק ואת  האפשרות לשווק את הקורס לתלמידים משלכם תמורת אחוזים.

כמו גם לומדים כלים שיווקים, עסקיים, מנהלתיים וכדומה, לפתיחת ״מרחב למידה״, משלכם.

ה״מנטורים״, מקבלים את האפשרות להקים ״מרחב למידה״ משלהם, בו תילמד ״השיטה״, בדרך הלימוד המיוחדת של ״מוח מאומן״, ב״מרחב למידה״ זה, הם ישמשו כ״מנטורים״, ויוכלו הגיע לרווחה רגשית, נשמתית וכלכלית גם יחד.

לתיאום שיחת התאמה

מלאו פרטים כאן ותועברו ליומן שלי לקביעת המפגש ביננו